Gebruik van deze website is onderworpen aan de hieronder weergegeven voorwaarden en beperkingen.

Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de hieronder weergegeven tekst.

Eskens Benelux B.V. (Eskens) verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Eskens op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Eskens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Eskens is het niet toegestaan om op de website gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

Eskens staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van websites van derden die via de website van Eskens, via hyperlinks, banners of andere links bereikt zijn.