ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Granulaten produceren met de horizontale mengers van LÖDIGE

Granulaten met de juiste afmetingen produceren is niet eenvoudig. Niet elke machine kan elke vorm van granulaten aanmaken, en dat weet men bij Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH maar al te goed.

Deze Duitse machinefabrikant is al meer dan 75 jaar gespecialiseerd in de productie van horizontale mengers en heeft zich van bij het begin ook toegelegd op het optimaliseren van het granulatieproces in deze mengers.

TWEE VERSCHILLENDE MACHINE-TYPES

Naargelang de grootte van de gewenste granulaten stelt Lödige twee totaal verschillende machines voor: De FKM mengers voor granulaten van ongeveer 3 à 10 mm en de CoriMix® CM ringlayer menger voor kleinere granulaten van 0.5 tot 2 mm.

 

  1. Productie van grove granulaten

In een FKM batchmenger wordt het poeder door de omwenteling van de as en de vorm van de mengelementen in een fluid bed gebracht. Hierdoor wordt elk poederdeeltje goed bereikbaar voor het vocht (al of niet met een extra binder) dat u toevoegt en ontstaan er snel brokken die u met behulp van snel roterende mixers (in de zijwand van de menger ingebouwd) stuk slaat. De kleine brokjes die zo gevomd worden rollen over de brede vlakken van de  ploegscharen en worden mooie ronde granulaten.

Wanneer u in een continu productieproces steeds hetzelfde product wil produceren dan kan u hetzelfde granulatieproces ook in een continu menger realiseren.  Bij een KM continumenger moet u naast de vulgraad, de omloopsnelheid en de hoeveelheid vocht ook de retentietijd controleren. Dit is de tijd dat het product in de menger verblijft voor het naar de uitloop wordt gestuwd.

De plaatsing van de ploegscharen in combinatie met de positie van de uitloopschuif op het einde van de menger zorgt voor een voortdurende terugmenging van een deel van het product tot het uiteindelijk over de schuif heen naar buiten wordt geleid. Bij de installatie van de menger wordt de uitloopschuif zo afgesteld dat het product voldoende lang in de menger blijft om mooie granulaten te kunnen vormen.

  1. Zeer fijne granulaten van 0.5 mm of kleiner

Indien u zeer fijne granulaten wenst te produceren dan is een klassieke ploegschaarmenger geen optie. Daarom ontwikkelde Lödige de CoriMix® CM ringlayer menger. Deze menger heeft zeer speciale mengelementen die gemonteerd zijn op een centrale as die met een snelheid tot 40 meter per seconde ronddraait. Door deze snelle rotatie onstaat een middelpuntvliedende kracht en vormt zich een ring van product rond de binnenkant van de machinewand. In deze ring wordt het vocht toegegeven en ontstaan er kleine ronde granulaten.

Opnieuw is de retentietijd van het product in de machine zeer belangrijk. Deze wordt bepaald door de lengte van de menger, de vulgraad, het aantal omwentelingen per seconde, de flow rate en vooral ook door het aantal mengelementen en hun positie.

De CoriMix® mengers zijn zeer compacte systemen die eenvoudig in uw productieproces kunnen ingebouwd worden. Ze zijn zeer onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk te reinigen.

Wil u meer weten over de Lödige oplossingen, stuur dan een mailtje naar info@eskens.com.